tirsdag den 22. september 2015

Hvor blev tolerancen af? - 9

 

Læs prologen

- og nødvendigheden af at skrive en ny

 

Fotos: David Blazek

 

Jeg havde for mange måneder siden skrevet arrangementets prolog til Ulla Henningsen, og var egentlig godt tilfreds med den, men da jeg et par dage inden tog den frem, så indså jeg at der var sket så meget siden, at ordene ikke længere var dækkende. Selvfølgelig var det ikke blevet en ny verden, og alligevel… for sådan føltes det. Som om en bølge at medmenneskelighed var skyllet hen over os, og igen havde givet os plads og rum. Den skingre retorik var pludselig væk. De handlingslammede politikere tav forstemt, for det de oplevede trodsede enhver logik på Christiansborg, og reaktionen på det der var sket var prompte. Ikke fra politikernes side, men fra almindelige mennesker, da 50.000 mennesker mødte op på Christiansborg for at samles om at hjælpe dem, der var kommet hertil. Det var i sig selv en protest og en ny begyndelse, men det var klart startet længe inden, da flygtninge til fods krydsede vores grænser. Så jeg skrev om det i den nye prolog:

 

PROLOG

 ”Hvor blev tolerancen af?”

Jeg voksede op i et land uden krig. Jo, der var krig i verden, men det var langt væk. Krig var kun noget jeg hørte om og så billeder fra på tv. Men senere vænnede jeg mig til at høre om det - for Danmark var i krig. Men det var uvirkeligt, langt væk og nærmest som om det ikke fandtes.

Som en konsekvens af krigen begyndte der at komme flygtninge til landet. I begyndelsen var det ikke så mange, men det gjorde os med ét opmærksomme på vores velstand. Der begyndte at komme folk der tiggede i gaderne, ved S-tog stationerne og foran supermarkederne. Hjemløse og statsløse. Det bankede på vore døre. Vi begyndte at føle os usikre og kiggede skeptisk på hinanden.

Vi var et lille velstående land. Og små samfund har det med at lukke sig omkring sig selv. Vi havde et selvbillede der var… anderledes. Nogle sagde at vi boede i verdens bedste land, at vi var verdens lykkeligste folk, men hvad mente de med det? Hvad skulle der til for at vågne og se hinanden i øjnene?

Det var kommet snigende ind i vore tanker. Ingen vidste, hvor det kom fra, men pludselig var det der. Måske var det ordene, der havde sat sig på os. Det vi sagde, havde været utænkeligt for bare få år siden. Lidt efter lidt gjorde det os hårde og forhærdede. Det bredte sig inde i os. Vi vidste et eller andet sted godt, at det ikke var deres skyld, men de blev symbol på den verden i forandring som vi havde så svært ved at forholde os til. Også selv om vi allerede havde vænnet os til at de var her, for det var jo stadigvæk ikke så mange.

Da de nye flygtninge krydsede grænsen til fods, gjorde det noget ved os. Måske var det dér at noget vågnede. De kom gående, løbende og haltende imod os. Med fremmede vaner og andre tungemål. Det var i sidste øjeblik. Det var det, der skulle til for at få os ud af vore huse. Eller måske havde vi bare brug for at tro på noget større end os selv. At vi kunne gøre en forskel og forbedre verden. Også i det små. For måske havde vi ikke tabt krigen alligevel. Den krig som vi stadig troede var så langt væk.

 
Læs mere og se film og trailer.
 
Blogtekster:

Stig Dalager om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af.html

Ditte Maria le-Fevre om at være forældrerepræsentant
for uledsagede mindreårige flygtningebørn:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-1.html

Kirsten Thorup om tolerance samt uddrag fra Stig Dalagers kronik om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-2.html

Milena Rudez om baggrunden for digtet ”Bortrejse”:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-3.html

Uddrag fra Kirsten Thorups novelle, ”Darkside CPH”:
Læs prologen – og nødvendigheden af at skrive en ny:
Sådan gik det!Se omtaler og presse:
https://www.facebook.com/events/1462931104025180/
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/kirsten-thorup-den-politiske-elites-handlingslammelse-er-brudt-ved-at-civilsamfundet-har-taget-sagen-i-egen-haand/

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatterarrangement-med-fokus-paa-flygtninge-hvor-blev-tolerancen-af/
http://www.sameksistens.dk/fileadmin/user/files/pdf/kalender/2015/2015-09-20_Hvor_blev_tolerancen_af.pdf

http://vesterbro.kw01.net/node/27410
http://www.kirku.dk/1273744:arrangement:Apostelkirken:Hvor-blev-tolerancen-af
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=9771963

http://www.aok.dk/scene/hvor-blev-tolerancen-af
http://apostelkirken.dk/refleksion-og-debat
http://vesterbrosogn.dk/event/27410/hvor-blev-tolerancen-af
http://heyevent.com/event/yga22wzz6gbtma/hvor-blev-tolerancen-af
http://arbejderen.dk/kalenderopslag/kulturfestival-i-apostelkirken-om-tolerance
http://globalnyt.dk/content/hvor-blev-tolerancen-af-forfatteraften-om-tolerance
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatteren-kirsten-thorup-efterlyser-mere-rummelighed-i-danmark/

http://www.altinget.dk/social/kalender.aspx?id=25587
http://sengeloesekirke.dk/Stifter/Koebenhavn/Websteder/kristendomogkultur/Kalender.aspx?Genre=Foredrag
http://u-landsnyt.dk/kalender-indhold/hvor-blev-tolerancen-af-forfatterarrangement-om-to
http://kirkenikbh.dk/kalender/hvor-blev-tolerancen-af
http://new.irtitr.in/view/203494_9/Gode-engelskkundskaber-skaber-konomisk.html
http://allevents.in/k%C3%B8benhavn/hvor-blev-tolerancen-af/1462931104025180?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-2015-09-18&utm_content=view_event#  

 

Ingen kommentarer: