lørdag den 16. juni 2012

TAKKETALE 2012
Takketale til legatreceptionen, torsdag den 14.6.2012 i Dansk Forfatterforening i forbindelse med overrækkelsen af Drassows legat på 40.000,- kr. til Michael Svennevig.Det er bevægende for mig at stå her. At få en pris tildelt af sine kolleger, hvad kan være bedre. Det er en stor ære, men det har også givet mig noget at tænke over....

For et par år siden var jeg med til at arrangere kurset ”At holde fast i det ukendte” her i lokalet, og det er vist det jeg forsøger. Jeg er nysgerrig efter hvordan andre mennesker fungerer. Hvad er det, der styrer vores handlinger og det vi tænker. Men ved at komme tættere på andre og deres liv og værker, nærmer jeg mig også noget af det usagte inde i mig selv. Dybest set er jeg mit eget største mysterie. Jeg kan godt lide at forsøge at forstå det uforståelige. Det paradoksale. Det der ikke hænger sammen, for det er måske ofte det, der skaber sammenhængen i vores liv, selv om vi tror det modsatte.


Jeg er nysgerrig og jeg rejser meget. Ude i det fremmede genfinder jeg mig selv. Eller måske snarere genopdager jeg mig selv. Derfor er samtalen også der, hvor jeg lader mig bevæge. Der kan være kulturelle forskelle, så det er vigtigt at give rum til humoren og latteren. Men ikke for at le ad hinanden, men med hinanden - for latteren bygger broer over de store floder imellem os – og gør det umulige muligt. Jeg tror på at gennem tilnærmelsen til det fremmede kommer vi tættest på os selv. Vi skal turde satse og sætte os selv på spil. En vigtig del af det, er, at turde slippe for at få bedre fat. Vi skal sige det vi mener og tænker, for selv at blive synlige – og forstået!

Jeg tror på verden, på mennesker og på at dialog er vigtig for at kunne komme til at forstå hinanden. Det er det jeg arbejder for i de ting jeg laver. Tak for håbet, tak for legatet og prisen - for de mange penge. Jeg opfatter det som en påskønnelse af det, der kan spire og gro mellem mennesker, hvis man giver det plads - og vilje. For det skal man, hvis der skal blive til noget. Og det er derfor at vi er her i dag. Tak for det – og tak for jer!

Michael Svennevig
Fotos: Erik Svennevig / Daniel MichelsonMotivering ved Mille Rode, Dansk PEN

Ingen kommentarer: