lørdag den 19. september 2015

Hvor blev tolerancen af? - 2
Foto: David Blazek, fra Gammelfestivalen 2014 (udsnit)
 
 
Kirsten Thorup:

"Ang. tolerance. Så mener jeg at tolerance blot er forudsætningen for det møde, der gerne skulle udvikle sig til gensidig respekt og ligeværdighed.
Det kræver stor rummelighed  og ja, tolerance at favne mennesker der afviger fra de vedtagne normer - det gælder ikke bare udlændinge."

Stig Dalager​ skriver i sin kronik, "Den enkelte har altid et ansvar" den 19.9. 2015 i Politiken:

"Hvis nu der ligger en indkapslet mening i mødet med et andet menneske, er det værd at forsøge, også når dette menneske er en nødstedt, en fremmed."

Dalager kommenterer den nuværende situation i kronikken med ordene:

"Under den nuværende flygtningekrise myldrer det frem med folkelige initiativer og platforme også herhjemme, der sigter på at komme de nødstedte flygtninge til undsætning, og vi oplever nu en regering og et dansk politisk establishment, der hele tiden er to skridt bagud i forhold til flygtningesituationen og proflygtningestemningen i store dele af befolkningen."

Dalager lader den nuværende situation spejle sig i blikket på værker af A. Camus, H. C. Andersen og S. Kierkegaard og opfordrer politikerne - og os alle - til at foretage et valg, og slutter engageret med ordene:

"Det er under alle omstændigheder det valg, som flere og flere danskerne for øjeblikket har truffet på tværs af en integrationsminister og hendes regerings bevidste politik, der sigter imod at fattiggøre de mennesker, der i nød opsøger landet – og på tværs af de annoncer, der i internationale medier udstiller Danmark som et tillukket, ugæstfrit territorium. Man kan ikke bare håbe på, men også her og nu iagttage en slags venlighedens og hjælpsomhedens revolte hos den enkelte dansker imod dette politisk producerede skræmmebillede af Danmark.
Kierkegaard var systemoprøreren på individets vegne, og der er noget frisættende i, at så mange nutidsdanskere hver på sin måde – og også undertiden i fællesskab – revolterer imod systemet af tankeklicheer om de farlige fremmede. Lad det blive et historisk faktum: Danskerne hjalp jøderne og de ungarske flygtninge, da det gjaldt – og også de syriske, irakiske og afghanske flygtninge."

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2848533/den-enkelte-har-altid-et-ansvar/

Oplev både Kirsten Thorup og Stig Dalager i samtale i filmen "Tolerancen - Hvad blev der af den?:
https://www.youtube.com/watch?v=60BZry6dSik&feature=youtu.be

Læs mere og se trailer.
 
 
Blogtekster:

Stig Dalager om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af.html

Ditte Maria le-Fevre om at være forældrerepræsentant
for uledsagede mindreårige flygtningebørn:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-1.html

Kirsten Thorup om tolerance samt uddrag fra Stig Dalagers kronik om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-2.html

Milena Rudez om baggrunden for digtet ”Bortrejse”:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-3.html

Uddrag fra Kirsten Thorups novelle, ”Darkside CPH”:
Læs prologen – og nødvendigheden af at skrive en ny:

Sådan gik det!Se omtaler og presse:
https://www.facebook.com/events/1462931104025180/
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/kirsten-thorup-den-politiske-elites-handlingslammelse-er-brudt-ved-at-civilsamfundet-har-taget-sagen-i-egen-haand/

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatterarrangement-med-fokus-paa-flygtninge-hvor-blev-tolerancen-af/
http://www.sameksistens.dk/fileadmin/user/files/pdf/kalender/2015/2015-09-20_Hvor_blev_tolerancen_af.pdf

http://vesterbro.kw01.net/node/27410
http://www.kirku.dk/1273744:arrangement:Apostelkirken:Hvor-blev-tolerancen-af
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=9771963

http://www.aok.dk/scene/hvor-blev-tolerancen-af
http://apostelkirken.dk/refleksion-og-debat
http://vesterbrosogn.dk/event/27410/hvor-blev-tolerancen-af
http://heyevent.com/event/yga22wzz6gbtma/hvor-blev-tolerancen-af
http://arbejderen.dk/kalenderopslag/kulturfestival-i-apostelkirken-om-tolerance
http://globalnyt.dk/content/hvor-blev-tolerancen-af-forfatteraften-om-tolerance
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatteren-kirsten-thorup-efterlyser-mere-rummelighed-i-danmark/

http://www.altinget.dk/social/kalender.aspx?id=25587
http://sengeloesekirke.dk/Stifter/Koebenhavn/Websteder/kristendomogkultur/Kalender.aspx?Genre=Foredrag
http://u-landsnyt.dk/kalender-indhold/hvor-blev-tolerancen-af-forfatterarrangement-om-to
http://kirkenikbh.dk/kalender/hvor-blev-tolerancen-af
http://new.irtitr.in/view/203494_9/Gode-engelskkundskaber-skaber-konomisk.html
http://allevents.in/k%C3%B8benhavn/hvor-blev-tolerancen-af/1462931104025180?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-2015-09-18&utm_content=view_event#  

Ingen kommentarer: