lørdag den 19. september 2015

Hvor blev tolerancen af? - 4

 
 
"Vi ønsker ikke at kende til hans navn eller hans livshistorie, der ville gøre ham til et menneske som os. Intet kunne interessere os mindre end at han tilfældigvis bærer et navn, der minder om blomstrende træer og søde dufte i den hede sommernat et sted langt borte i "de varme lande", der engang kun fandtes i vores fantasier og drømme, men som vores rigdom og overflod har gjort til virkelighed, vores virkelighed og ferieparadis."

Uddrag fra Kirsten Thorups novelle "Darkside CPH" fra antologien "Mælk og sukker" med danske og afghanske kvindelige forfattere (Dansk PEN, 2015).

Om tolerance siger Kirsten Thorup i filmen "Tolerancen - Hvad blev der af den?":

”Jeg vil gerne gå et skridt videre end tolerance, for jeg synes ikke, at det er nok bare at tolerere og tåle det, der er anderledes end os. Jeg vil snarere sige, at det næste skridt er at inkludere. Altså at vi netop ser på indvandrere og flygtninge som mennesker ligesom os. Så stor er forskellen jo ikke. Der kan være nogle ting som man gør anderledes, spiser noget andet og har et andet tankesæt måske, men det skal vi kunne rumme som et indvandrerland, og det er det, som jeg synes, at vi har svært ved i Danmark. Vi kan ikke rumme noget, der er anderledes end os selv, fordi vi er så ensrettede.”

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=60BZry6dSik&feature=youtu.be

Læs omtale:
http://www.sameksistens.dk/nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=965&cHash=d169faf1a0af03130fc5c5d8f757fa24

Foto: Omslag til antologien "Mælk og sukker" (Dansk PEN, 2015)


Læs mere og se trailer.
 
 
Blogtekster:

Stig Dalager om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af.html

Ditte Maria le-Fevre om at være forældrerepræsentant
for uledsagede mindreårige flygtningebørn:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-1.html

Kirsten Thorup om tolerance samt uddrag fra Stig Dalagers kronik om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-2.html

Milena Rudez om baggrunden for digtet ”Bortrejse”:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-3.html

Uddrag fra Kirsten Thorups novelle, ”Darkside CPH”:
Læs prologen – og nødvendigheden af at skrive en ny:
Sådan gik det!Se omtaler og presse:
https://www.facebook.com/events/1462931104025180/
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/kirsten-thorup-den-politiske-elites-handlingslammelse-er-brudt-ved-at-civilsamfundet-har-taget-sagen-i-egen-haand/

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatterarrangement-med-fokus-paa-flygtninge-hvor-blev-tolerancen-af/
http://www.sameksistens.dk/fileadmin/user/files/pdf/kalender/2015/2015-09-20_Hvor_blev_tolerancen_af.pdf

http://vesterbro.kw01.net/node/27410
http://www.kirku.dk/1273744:arrangement:Apostelkirken:Hvor-blev-tolerancen-af
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=9771963

http://www.aok.dk/scene/hvor-blev-tolerancen-af
http://apostelkirken.dk/refleksion-og-debat
http://vesterbrosogn.dk/event/27410/hvor-blev-tolerancen-af
http://heyevent.com/event/yga22wzz6gbtma/hvor-blev-tolerancen-af
http://arbejderen.dk/kalenderopslag/kulturfestival-i-apostelkirken-om-tolerance
http://globalnyt.dk/content/hvor-blev-tolerancen-af-forfatteraften-om-tolerance
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatteren-kirsten-thorup-efterlyser-mere-rummelighed-i-danmark/

http://www.altinget.dk/social/kalender.aspx?id=25587
http://sengeloesekirke.dk/Stifter/Koebenhavn/Websteder/kristendomogkultur/Kalender.aspx?Genre=Foredrag
http://u-landsnyt.dk/kalender-indhold/hvor-blev-tolerancen-af-forfatterarrangement-om-to
http://kirkenikbh.dk/kalender/hvor-blev-tolerancen-af
http://new.irtitr.in/view/203494_9/Gode-engelskkundskaber-skaber-konomisk.html
http://allevents.in/k%C3%B8benhavn/hvor-blev-tolerancen-af/1462931104025180?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-2015-09-18&utm_content=view_event#  

Ingen kommentarer: