lørdag den 19. september 2015

Hvor blev tolerancen af? - 1

Foto: Sille Veilmark

Ditte Maria Le-Fevre​ fortæller:
"Steen Dongo og jeg lavede disse interviews for 1 1/2 år siden. Hvis du overvejer at invitere et menneske, der er kommet til Danmark, indenfor, så giver disse film et indblik i, hvad det kan få af betydning for dem, dig og os alle sammen.
De er baseret på mine egne erfaringer med uledsagede mindreårige. Vi lavede tre dokumentarinterviews mellem frivillige voksne i Røde Kors og flygtningebørn."

Nu er jeg menneske igen

1): ELSE MARIE & SAYED:
https://www.youtube.com/watch?v=-rC6c_4OhF0
Sayed flygtede alene fra Afghanistan, da han var 12 år.Flugten endte 3 år senere i Danmark, hvor Else Marie blev hans frivillige repræsentant og senere forældremyndighedsindehaver. I dag er Sayed 19 år, han går på VUC, og bor hos Else Marie og hendes mand. (20:34)

2): SUSANNE & HADI:
https://www.youtube.com/watch?v=ViP9SXrxVD4
Hadi flygtede alene fra Afghanistan til Iran i 1999, hvor han opholdt sig illegalt til 2009. Herefter flygtede han til Danmark. Susanne blev Hadis repræsentant for 5 år siden. I dag er Hadi 24 år, han har fået humanitært ophold, går på VUC og er en del af Susannes familie. (10:50)

3): ERIK & KOROSH:
https://www.youtube.com/watch?v=YlefSYI6kSo
Korosh flygtede alene fra Iran, da han var 15 år gammel. Flugten endte 2 år senere i Danmark, hvor Erik blev hans frivillige repræsentant og gode ven.I dag er Korosh 19 år og i gang med sin gymnasiale uddannelse. (11:19)


Tilrettelæggelse, foto, musik, lyd og klip:
Ditte Maria le-Fevre & Steen Dongo​

Her er traileren til de tre film: https://youtu.be/yhNeduvobIA

Ditte og Zakir Hussain​ fortæller om at være venner til arrangementet, "Hvor blev tolerancen af?":
http://michaelsvennevig.weebly.com/arrangement-2015.html

Læs mere og se trailer.
 
Blogtekster:

Stig Dalager om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af.html

Ditte Maria le-Fevre om at være forældrerepræsentant
for uledsagede mindreårige flygtningebørn:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-1.html

Kirsten Thorup om tolerance samt uddrag fra Stig Dalagers kronik om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-2.html

Milena Rudez om baggrunden for digtet ”Bortrejse”:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-3.html

Uddrag fra Kirsten Thorups novelle, ”Darkside CPH”:
Læs prologen – og nødvendigheden af at skrive en ny:
Sådan gik det!Se omtaler og presse:
https://www.facebook.com/events/1462931104025180/
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/kirsten-thorup-den-politiske-elites-handlingslammelse-er-brudt-ved-at-civilsamfundet-har-taget-sagen-i-egen-haand/

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatterarrangement-med-fokus-paa-flygtninge-hvor-blev-tolerancen-af/
http://www.sameksistens.dk/fileadmin/user/files/pdf/kalender/2015/2015-09-20_Hvor_blev_tolerancen_af.pdf

http://vesterbro.kw01.net/node/27410
http://www.kirku.dk/1273744:arrangement:Apostelkirken:Hvor-blev-tolerancen-af
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=9771963

http://www.aok.dk/scene/hvor-blev-tolerancen-af
http://apostelkirken.dk/refleksion-og-debat
http://vesterbrosogn.dk/event/27410/hvor-blev-tolerancen-af
http://heyevent.com/event/yga22wzz6gbtma/hvor-blev-tolerancen-af
http://arbejderen.dk/kalenderopslag/kulturfestival-i-apostelkirken-om-tolerance
http://globalnyt.dk/content/hvor-blev-tolerancen-af-forfatteraften-om-tolerance
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatteren-kirsten-thorup-efterlyser-mere-rummelighed-i-danmark/

http://www.altinget.dk/social/kalender.aspx?id=25587
http://sengeloesekirke.dk/Stifter/Koebenhavn/Websteder/kristendomogkultur/Kalender.aspx?Genre=Foredrag
http://u-landsnyt.dk/kalender-indhold/hvor-blev-tolerancen-af-forfatterarrangement-om-to
http://kirkenikbh.dk/kalender/hvor-blev-tolerancen-af
http://new.irtitr.in/view/203494_9/Gode-engelskkundskaber-skaber-konomisk.html
http://allevents.in/k%C3%B8benhavn/hvor-blev-tolerancen-af/1462931104025180?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-2015-09-18&utm_content=view_event#  


Ingen kommentarer: