lørdag den 19. september 2015

Hvor blev tolerancen af? - 3Foto: Lis Vallentin
 
 
Milena Rudez har skrevet digtet "Bortrejse" som hun læste op til arrangementet "Hvor blev tolerancen af?", den 20.9.2015.

Milena beretter om tilblivelsen:

"Jeg skrev det i vores tomme lejlighed i Virum, hvor vi boede i ti år, lige inden vi skulle flytte og jeg skulle bare kaste et blik fra køkkenvinduet på Geelskov, som jeg plejede at gøre om morgenen. Noget rørte sig i mig og jeg så det samme billede som fra mit vindue i min fars hus i Sarajevo i 1992 da krigen startede."

Jeg så
blomstrende fuglekirsebærtræer
morgenrødens sødme begravet i tusinde små blomster...

"Alt det skønne gjorde ondt i krigens mareridt, den grønne bakke Hum med tv-tårnet der trodsede granater og blomstrende træer i haven, jeg betragtede sidste gang inden jeg lagde mig på gulvet i mit værelse for at  sige farvel til huset med min krop, ryggen, benene og udstrakte arme. Værelset var fyldt med lys. Et kort øjeblik svævede jeg, mærkede ikke trægulvet under mig - det var huset der sagde farvel til mig og hviskede: "Du må godt forlade mig og du skal ikke blive ked af det." Så blev der stille..."

tavshed
 Aldrig mere
 denne udsigt
 til fremmedes haver

"Vores hus er en ruin i dag. Det ligner et hus efter en ødelæggende krig. Og det taler ikke med mig når jeg kommer og besøger det på vej fra kirkegården. I Sarajevo."


Læs mere og se film og trailer.
 
 
Blogtekster:

Stig Dalager om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af.html

Ditte Maria le-Fevre om at være forældrerepræsentant
for uledsagede mindreårige flygtningebørn:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-1.html

Kirsten Thorup om tolerance samt uddrag fra Stig Dalagers kronik om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-2.html

Milena Rudez om baggrunden for digtet ”Bortrejse”:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-3.html

Uddrag fra Kirsten Thorups novelle, ”Darkside CPH”:
Læs prologen – og nødvendigheden af at skrive en ny:
Sådan gik det!Se omtaler og presse:
https://www.facebook.com/events/1462931104025180/
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/kirsten-thorup-den-politiske-elites-handlingslammelse-er-brudt-ved-at-civilsamfundet-har-taget-sagen-i-egen-haand/

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatterarrangement-med-fokus-paa-flygtninge-hvor-blev-tolerancen-af/
http://www.sameksistens.dk/fileadmin/user/files/pdf/kalender/2015/2015-09-20_Hvor_blev_tolerancen_af.pdf

http://vesterbro.kw01.net/node/27410
http://www.kirku.dk/1273744:arrangement:Apostelkirken:Hvor-blev-tolerancen-af
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=9771963

http://www.aok.dk/scene/hvor-blev-tolerancen-af
http://apostelkirken.dk/refleksion-og-debat
http://vesterbrosogn.dk/event/27410/hvor-blev-tolerancen-af
http://heyevent.com/event/yga22wzz6gbtma/hvor-blev-tolerancen-af
http://arbejderen.dk/kalenderopslag/kulturfestival-i-apostelkirken-om-tolerance
http://globalnyt.dk/content/hvor-blev-tolerancen-af-forfatteraften-om-tolerance
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatteren-kirsten-thorup-efterlyser-mere-rummelighed-i-danmark/

http://www.altinget.dk/social/kalender.aspx?id=25587
http://sengeloesekirke.dk/Stifter/Koebenhavn/Websteder/kristendomogkultur/Kalender.aspx?Genre=Foredrag
http://u-landsnyt.dk/kalender-indhold/hvor-blev-tolerancen-af-forfatterarrangement-om-to
http://kirkenikbh.dk/kalender/hvor-blev-tolerancen-af
http://new.irtitr.in/view/203494_9/Gode-engelskkundskaber-skaber-konomisk.html
http://allevents.in/k%C3%B8benhavn/hvor-blev-tolerancen-af/1462931104025180?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-2015-09-18&utm_content=view_event#  

Ingen kommentarer: