lørdag den 19. september 2015

Hvor blev tolerancen af? - 5

 
 
 
 ”Jalalal-Din Rumi levede i det daværende perserrige. Han blev født i det, vi i dag kalder Afghanistan, men flygtede med sin familie fra Djengis Khans hære til Lilleasien i Konya i det nuværende Tyrkiet. Her grundlagdes sufiordenen Mawlawiya, der i dag stadig tiltrækker Rumi-tilhængere fra hele verden, som kommer for at meditere og se dervishernes karakteristiske hvirvel-dans, der siges at stamme fra Rumi selv.”
                                                                                             (Elsebeth Schiller, religion.dk)

Rumis digtning er glødende og passioneret som Bibelens Højsang. Hør Roya Moghaddas Hoffmeyer​ recitere et af hans kærlighedsdigte fra det 13. århundrede på persisk/farsi på søndag. Oplev også Roya på filmen her, hvor hun bidrager både med ord og dans, ligesom hun gør til arrangementet, hvor Raabo & Markussen spiller ”Looking at the sky” live og akustisk i en bossa-version som akkompagnement til hendes dans:
https://www.youtube.com/watch?v=60BZry6dSik&feature=youtu.be
Roya Moghaddas Hoffmeyer er klassisk persisk sufi-danser, koreograf og digtoplæser af Rumi - eller ”Molana Balkhi” som han hedder i Mellemøsten (efter byen Balkh).

Fotos: Jacob Holdt (i farver) og David Blazek​ (S/H)


Læs mere og se film og trailer.
 
Blogtekster:

Stig Dalager om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af.html

Ditte Maria le-Fevre om at være forældrerepræsentant
for uledsagede mindreårige flygtningebørn:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-1.html

Kirsten Thorup om tolerance samt uddrag fra Stig Dalagers kronik om tolerance:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-2.html

Milena Rudez om baggrunden for digtet ”Bortrejse”:
http://msvennevig.blogspot.dk/2015/09/hvor-blev-tolerancen-af-3.html

Uddrag fra Kirsten Thorups novelle, ”Darkside CPH”:
Læs prologen – og nødvendigheden af at skrive en ny:

Sådan gik det!Se omtaler og presse:
https://www.facebook.com/events/1462931104025180/
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/kirsten-thorup-den-politiske-elites-handlingslammelse-er-brudt-ved-at-civilsamfundet-har-taget-sagen-i-egen-haand/

http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatterarrangement-med-fokus-paa-flygtninge-hvor-blev-tolerancen-af/
http://www.sameksistens.dk/fileadmin/user/files/pdf/kalender/2015/2015-09-20_Hvor_blev_tolerancen_af.pdf

http://vesterbro.kw01.net/node/27410
http://www.kirku.dk/1273744:arrangement:Apostelkirken:Hvor-blev-tolerancen-af
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=9771963

http://www.aok.dk/scene/hvor-blev-tolerancen-af
http://apostelkirken.dk/refleksion-og-debat
http://vesterbrosogn.dk/event/27410/hvor-blev-tolerancen-af
http://heyevent.com/event/yga22wzz6gbtma/hvor-blev-tolerancen-af
http://arbejderen.dk/kalenderopslag/kulturfestival-i-apostelkirken-om-tolerance
http://globalnyt.dk/content/hvor-blev-tolerancen-af-forfatteraften-om-tolerance
http://www.sameksistens.dk/nyhed/article/forfatteren-kirsten-thorup-efterlyser-mere-rummelighed-i-danmark/

http://www.altinget.dk/social/kalender.aspx?id=25587
http://sengeloesekirke.dk/Stifter/Koebenhavn/Websteder/kristendomogkultur/Kalender.aspx?Genre=Foredrag
http://u-landsnyt.dk/kalender-indhold/hvor-blev-tolerancen-af-forfatterarrangement-om-to
http://kirkenikbh.dk/kalender/hvor-blev-tolerancen-af
http://new.irtitr.in/view/203494_9/Gode-engelskkundskaber-skaber-konomisk.html
http://allevents.in/k%C3%B8benhavn/hvor-blev-tolerancen-af/1462931104025180?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-2015-09-18&utm_content=view_event#  

Ingen kommentarer: