søndag den 14. september 2014

Begravelser i Ghana

Gammelfestivalen præsenterer:

 

Hvordan kunne I tænke jer at blive begravet,  når sidste rejse mod det ukendte nærmer sig?

Med andre ord:  Hvilken type kiste kunne I forestille jer?

 

 
I Ghana er det på mode at de døde bliver begravet i specielt designede kister, der signalerer den afdødes økonomiske status eller håndværksmæssige snilde. Derfor kan man komme ud for at familier begraver deres kære i en kiste formet som en ølflaske, en bil, en flyvemaskine, en fisk, ja selv kister formet som forskellige former for frugter eller grøntsager, ser man også.

Alfred Tamakloe er herboende ghanesisk freelance journalist. Han vil komme nærmere ind på betydningen af begravelserne.


“Begravelser er et vigtigt aspekt af den ghanesiske kultur, for de afspejler dødens modsætnings-fuldhed. De er en integreret del af mange ghaneseres måde at møde verden på. For ghanesere er døden ikke menneskets sidste station: Den repræsenterer overgangen fra den kendte dødelige verden til den ukendte verden af forfædre.I døden udspilles ghanesernes kulturarv. Vi ser et mere eller mindre håndgribeligt sammenkog af politiske økonomiske og sociale værdier. Kreativitet og æstetisk sans er til stede i et hvert aspekt af døden: lige fra dødsøjeblikket til begravelsen. De afdøde skal fysisk forberedes på rejsen og på opholdet blandt forfædrene. Der ud over skal de også forberedes rituelt og finansielt. Og endelig skal de udstyres med nogle nødvendige remedier.
Man kan sige at den måde begravelser foregår på i Ghana, viser mangfoldighed i enhed.
Ghana har mere end 50 etniske grupper, som er organiseret i klaner, slægter, fælleskaber og familier. Ud over visse fælles træk som er synlige ved alle ghanesiske begravelser, er der særheder, der adskiller et etnisk fælleskab fra et andet.”

 
 
Prof. Irene K. Odotei & Lisa Meier: “Funeral Fashion in Ghana”.
Oversat til dansk af Ruth Sillemann.
 

 
Hør lyd-linket på festivalhjemmesidens oversigt, hvor man kan høre sørgemelodien "Damrifa due", der spilles  når en højerestående person dør i Ghana, f.eks en  præsident, en høvding eller en dronning. Nummeret bliver spillet af  Gameli Tordzro fra orkestret HESU fra deres album  "Spirit of Music". 
Find linket indsat i programoversigten, lørdag den 11.10. kl. 16-20 i Messiaskirken, hvor det er markeret med grønt. Vi har fået lov til at "citere" det i  Gammelfestivalsammenhæng:: http://michaelsvennevig.weebly.com/gammelfestivalen-program.html

 

Ingen kommentarer: