lørdag den 31. marts 2018

Hvorfor er det så svært at få danske venner?


Foto: Michael Svennevig
- Kommentarer -
Blandt kommentarerne var der to der skilte sig ud, og jeg har fået lov til at gengive dem, så jeg giver ordet til Linda Ammitzbøll-Bach og Natalie Megard, der kommer med nye vinkler og syn på spørgsmålet, der blev rejst i diskussionsgruppen ”Mit billede af Danmark” tidligere på ugen i VerdensKulturCentret - og igen gengivet her i beretningen fra mødet. Det fortjener at nå bredere ud end i et Facebook-kommentarspor til de københavnske Venligboere.
Beretning er blevet læst af 2.500, så formodentlig har flere gjort sig lignende tanker efter læsningen.
Linda Ammitzbøll-Bach

Først Linda Ammitzbøll-Bach :
"Det er mit indtryk, at vi som danskere ofte er i venskabscirkler med andre, der ligner os socialt/socioøkonomisk. Disse kan være svære at bryde ind i og ud af. Jeg er i de senere år selv blevet meget bevidst om dette og vil gerne gøre mit til at bryde dette mønster.
En måde at møde nye mennesker er også at opsøge mennesker, som man har et værdi- og/eller interessesfælledskab med. Det har jeg flere gange set bryde de fastlåste sociale venskabscirkler (eller hvad man kalder denne måde at gruppere sig på i uformelle sociale relationer).
Natalie Megard
Hvorefter Natalie Megard skriver:
"Hvor er det rigtigt det du skriver Linda. Jeg har boet her i 50 år snart og kan genkende billedet du tegner. Men jeg tror at danskerne heller ikke lærer mange andre danskere at kende. Så måske er grunden ikke, at man er udlænding, som afholder dem fra det, men manglende overskud (fordi man vil for mange ting måske, have karriere, have lange ferier, passe børnebørn, gå til yoga, være informeret i politik og i kulturanliggender, se godt ud, have et perfekt hjem, have de rigtige lånevilkår i banken, den rigtige klapvogn til barnebarnet...) Det er tid og overskud, der mangler til at lære nye mennesker at kende. Så er det nemmere at samles med familien og med gamle skole- og gymnasiekammerater... til fødselsdage, som alle kender i forvejen..."

Linda Ammitzbøll-Bach tilføjer:
"Ja, Natalie sådan tror jeg, at mange danskeres liv fungerer. De venner man har stammer ofte fra det sted man er vokset op, ens skoletid/gymnasietid eller uddannelse. Så bliver man venner med nogen, der har den samme baggrund og man er ofte optaget af de samme ting. Og de ydre rammer betyder rigtig meget. Det hele skal være så perfekt og leve op til en bestemt norm indenfor den sfære, man bevæger sig. Det store spørgsmål er så: Ønsker den brede del af danskerne, at dette skulle være anderledes? Og hvis man ønsker at ændre på de cirkler man kommer i, hvordan så udvide disse uden at det bliver kunstigt eller påtaget? Jeg har jævnligt øjeblikke, hvor jeg i visse sammenhænge oplever, at her blev der brudt nogle sociale/socioøkonomiske barrierer. Det er som regel, når man mødes i interesses-og værdifællesskaber. Dette kan nemlig lade sig gøre. Selvom man tilhører en socialklasse, kan man sagtens mødes med en anden klasse omkring et fælles tredje. Derfor tror jeg også, at det er vigtigt som fremmed i DK at finde noget at mødes med danskerne om. DK er et foreningsland og vi dyrker vores fritidsliv som noget, der ind i mellem grænser til det religiøse. Her kunne man invitere de nye ind og se, hvilke interesser, der kunne falde i deres smag. Jeg ved godt, at det i nogle kulturer er helt fremmed at dyrke en fritidsinteresse, enten fordi det koster penge eller også har man haft så mange børn og deraf forpligtelser, at der ikke har været overskud."


Natalie Megard runder af med ordene:
"I øvrigt havde Juan Mahmoud en kommentar her på venligboernes facebookside om hvor svært det er at komme i kontakt med danskerne. Der kom mange svar, blandt andet blev det foreslået at læse bogen "Living with Vikings" af Kirsten Weiss, som jeg straks lånte på biblioteket. Den ser virkelig spændende ud og er skrevet på engelsk af hensyn til ikke danske statsborgere. Jeg viderebringer hermed forslaget."
-----
Læs reportagen fra diskussionsgruppen
"Mit billede af Danmark" i VerdensKulturCentret.
-----
Kommende diskussions-arrangementer:
24. april kl. 17-19: Sabah Garasnane (Marokko)
29. maj kl. 17-19: Hikmat Hussein (Irak)
25. september kl. 17-19: Hari Prasad Neupane (Nepal)
30. oktober kl. 17-19: Jean Petersen (Malawi)
27. november kl. 17-19: Marianna Almakayeva (Sovjetunionen)


Det er gratis og alle er velkomne.
Læs mere på hjemmesiden og på Facebook.