mandag den 27. juni 2022

Anmeldelse: Harald Havsteen-Mikkelsen: BARE ET HVÆS (Amanda Books 2021)

 


Forfatteren Harald Havsteen-Mikkelsen (født 1975) inviterer med på en tur til Island i romanen "Bare et hvæs". Alene titlen har en dobbeltbetydning, for er det at hvæse eller et hvæs fra en smøg? Det kunne være begge dele, for historier, der helt og aldeles frit fabulende handler om en psykotisk far, der hvæser ad sine omgivelser. Samtidig er det sønnen, der har givet faren et hvæs af en forkert ”smøg”, som sætter gang i et skyldstema, der bevæger sig gennem denne opdaterede islandske saga. 

Vi starter i Danmark, hvor familien begiver sig til farmorens begravelse. Det er slet ikke så let og ligetil som det måske umiddelbart lyder. For de familiære forviklinger vrider sig rundt om de medvirkende og er flere gange ved at tage livet af dem. 

Der tages ikke med let hånd på tilværelsen. Humoren er meget grovkornet og replikkerne er skarpe som pile, men humoren har også noget forsonligt over sig. Eller rettere noget både forsonligt og dødbringende over sig.

Forfatteren har en god fornemmelse for dialog:

”Ja, undskyld jeg ikke er omklædt, Birger, vi røg ud i femte sæt, men godt at se dig.

Birgir hedder jeg, med to i´er! Islandsk!

Faren lader som om han skal til at tage Karstens hånd og laver så imaginære boksebevægelser.

-Haha, der snød jeg dig.

Karsten ryster på hovedet.

-Stadig lige barnlig, hva´?”( s. 19Ø)


Det er præcist og rammende, når moren siger:

”Har du gemt kvitteringen? Rosa er altså for gammel til Fætter BR.” (s. 18M)


Det siger meget om bogens tone med afsnit som dette:

”-Du har jo ret til et handicaptillæg, måske det kan bruges til at hyre en assistent.

-Jeg er ikke handicappet. Hvornår accepterer I det?

-Du er psykisk handicappet, indse det nu!”

 

Eller som i dette afsnit:

”-Bjarni, jeg er en tordnende succes. Jeg kan ikke rumme det.

-Hvad er problemet? Du har ligesom ikke fået nogen succes, og du brokker dig konstant over at ingen respekterer dig, så slap nu af.”(s. 199Ø)

 

Som i de islandske sagaer bliver der gået til stålet – og ingen går ram forbi. Harald debuterede med den socialrealistiske, men stadig groteske fortælling om en ”Svagpisser” i 2012. Bagefter fulgte børneromanen ”Bare en slacker-vikar” (2021) og nu er der kommet et hvæs mere fra forfatteren.

Selvfølgelig er det for meget, men det er ikke på en forkert måde. Det er helt som det skal være – også selv om det er for meget. Det er med vilje at det SKAL være for meget, og det er yderst gennemført, for vigtigst er, at den psykotiske far bliver fremstillet, så vi faktisk godt forstår ham. Om vi ligefrem holder af ham, er måske så meget sagt, for han er mildest talt belastende, men han er som den islandske natur. Han er utæmmelig, og han har mange evner, omend han mest bruger dem til at få sin vilje og få krammet på andre.

Tag med på rejsen til Island sammen med Harald Havsteen-Mikkelsen i ”Bare et hvæs”. Det er bestemt ikke kedeligt!


HARALD HAVSTEEN-MIKKELSEN

"Bare et hvæs" (Amanda Books 2021)

299 sider

 Læs også festivalanmeldelsen 

af Harald Havsteen-Mikkelsens 

"Mig & min slacker-vikar"

 

*

Knud Vilby: BÅLTALE (og lykønskning!)

Foto: Michael Svennevig.

 

Forfatteren Knud Vilby (født 1942) har i det forgangne år kunnet fejre sin 80-årige fødselsdag. Igennem en menneskealder har han kæmpet for retfærdighed og givet sin stemme til kende, når der er blevet begået uret. Global udvikling, herunder fattigdom og miljø, optager ham brændende. Som talsmand og formand for en lang række betydningsbærende  institutioner (bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Forfatterforening) har han gennem årene med stor troværdighed og grundig tilbundsgående research i såvel sin journalistik som i sine bogudgivelser altid været en lødig og værdifuld betragter og kommentator af vor verden og de politiske bevægelser, der har præget den. Meget sigende hedder hans seneste bog "Udsat. Optegnelser om liv og nød". 

Knud Vilby indleder 3. festivaldag på Østerbro og holder den afsluttende båltale til festivalafslutningen på Christianshavn. 

Tillykke med fødselsdagen, Knud!

*


Her er et uddrag af Knud Vilbys båltale forud for festivalen:

"To ord om menneskers fundamentale vilkår har fået en ny betydning i Danmark og i Europa det seneste år. Ordene er krig og flugt.

Krig er - igen - blevet en nærværende realitet og trussel, også her.

Og flugt er blevet et vilkår for endnu millioner af mennesker. Europæiske mennesker.

Og danskerne har fået lov til at opføre sig menneskekærligt og humant, og de har vist, at det vil de gerne. I årevis har den danske regering spændt ben for humanisme og menneskerettigheder i flygtningespørgsmålet. Regeringen har givet næstekærlighed og gensidig menneskelig respekt meget dårlige vilkår. Men med ukrainerne fik danskerne lov til at hjælpe.

Lad os få lov til at tro på, at det giver muligheder, også for at vi som nation kan opføre os ordentligt overfor andre flygtninge og nødstedte i verden.

Lad os i det hele taget bevare den tro og det håb, som kunst og kultur og tusinder af positive enkeltindsatser inspirerer os til.

Vi lever – igen – i oprustningens tid. Men vi ved godt alle sammen, at uanset hvad verdens autoritære ledere siger og gør, så er vi nødt til at tro og håbe, både trodsigt og kærligt. Vi skal mødes og udveksle tro og tanker både lokalt og globalt, og vi skal turde tro på, at det gør verden bedre. Og vi skal som samfund samarbejde globalt om de helt store trusler. Klimaændringerne, sulten, fattigdommen.

Det er meget få problemer - om nogen overhovedet - der løses med militære midler. Og vor sikkerhed trues i dag af langt mere, end det generalerne er udlært til at tage sig af.

Derfor skal vi finde nye veje videre på trods. Derfor skal vi tænke og arbejde og synge og danse og mødes i alle mulige sammenhænge - for at skabe den nødvendige forvandling og for at styrke håbet og den gensidige kærlighed."Foto: Michael Svennevig.


Mød Knud Vilby på 3. festivaldag på Østerbro, 

torsdag den 11. august kl. 19-21 i Salonen

Østerbrogade 222 


og til festivalafslutningenpå Christianshavn,

søndag den 14. august kl. 13-16


Hvis det udevejr bliver det i gårdhaven ved Dansk PEN, 

Dronningensgade 14 - og ellers bliver det i 

Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 

- et par gader derfra. 


*


Hør podcast med Knud Vilby fra 2019, 

hvor han fortæller om Dansk Flygtningehjælps historie 

i bogen skevet til den fhv. generalsekretær Arne Piel Christensen. 

Læs mere. Læs festivalanmeldelsen af bogen.


Læs mere om festivalen 

FORVANDLING eller ej. Om at finde nye veje videre

#forvandling


*