mandag den 27. juni 2022

Knud Vilby: BÅLTALE (og lykønskning!)

Foto: Michael Svennevig.

 

Forfatteren Knud Vilby (født 1942) har i det forgangne år kunnet fejre sin 80-årige fødselsdag. Igennem en menneskealder har han kæmpet for retfærdighed og givet sin stemme til kende, når der er blevet begået uret. Global udvikling, herunder fattigdom og miljø, optager ham brændende. Som talsmand og formand for en lang række betydningsbærende  institutioner (bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Forfatterforening) har han gennem årene med stor troværdighed og grundig tilbundsgående research i såvel sin journalistik som i sine bogudgivelser altid været en lødig og værdifuld betragter og kommentator af vor verden og de politiske bevægelser, der har præget den. Meget sigende hedder hans seneste bog "Udsat. Optegnelser om liv og nød". 

Knud Vilby indleder 3. festivaldag på Østerbro og holder den afsluttende båltale til festivalafslutningen på Christianshavn. 

Tillykke med fødselsdagen, Knud!

*


Her er et uddrag af Knud Vilbys båltale forud for festivalen:

"To ord om menneskers fundamentale vilkår har fået en ny betydning i Danmark og i Europa det seneste år. Ordene er krig og flugt.

Krig er - igen - blevet en nærværende realitet og trussel, også her.

Og flugt er blevet et vilkår for endnu millioner af mennesker. Europæiske mennesker.

Og danskerne har fået lov til at opføre sig menneskekærligt og humant, og de har vist, at det vil de gerne. I årevis har den danske regering spændt ben for humanisme og menneskerettigheder i flygtningespørgsmålet. Regeringen har givet næstekærlighed og gensidig menneskelig respekt meget dårlige vilkår. Men med ukrainerne fik danskerne lov til at hjælpe.

Lad os få lov til at tro på, at det giver muligheder, også for at vi som nation kan opføre os ordentligt overfor andre flygtninge og nødstedte i verden.

Lad os i det hele taget bevare den tro og det håb, som kunst og kultur og tusinder af positive enkeltindsatser inspirerer os til.

Vi lever – igen – i oprustningens tid. Men vi ved godt alle sammen, at uanset hvad verdens autoritære ledere siger og gør, så er vi nødt til at tro og håbe, både trodsigt og kærligt. Vi skal mødes og udveksle tro og tanker både lokalt og globalt, og vi skal turde tro på, at det gør verden bedre. Og vi skal som samfund samarbejde globalt om de helt store trusler. Klimaændringerne, sulten, fattigdommen.

Det er meget få problemer - om nogen overhovedet - der løses med militære midler. Og vor sikkerhed trues i dag af langt mere, end det generalerne er udlært til at tage sig af.

Derfor skal vi finde nye veje videre på trods. Derfor skal vi tænke og arbejde og synge og danse og mødes i alle mulige sammenhænge - for at skabe den nødvendige forvandling og for at styrke håbet og den gensidige kærlighed."Foto: Michael Svennevig.


Mød Knud Vilby på 3. festivaldag på Østerbro, 

torsdag den 11. august kl. 19-21 i Salonen

Østerbrogade 222 


og til festivalafslutningenpå Christianshavn,

søndag den 14. august kl. 13-16


Hvis det udevejr bliver det i gårdhaven ved Dansk PEN, 

Dronningensgade 14 - og ellers bliver det i 

Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 

- et par gader derfra. 


*


Hør podcast med Knud Vilby fra 2019, 

hvor han fortæller om Dansk Flygtningehjælps historie 

i bogen skevet til den fhv. generalsekretær Arne Piel Christensen. 

Læs mere. Læs festivalanmeldelsen af bogen.


Læs mere om festivalen 

FORVANDLING eller ej. Om at finde nye veje videre

#forvandling


*

Ingen kommentarer: