fredag den 26. juli 2019

Anmeldelse: DANSKE VÆRDIER OG UDFORDRINGER af Arne Piel Christensen i samarbejde med Knud Vilby
Arne Piel Christensen i samarbejde med Knud Vilby: 
DANSKE VÆRDIER OG UDFORDRINGER 
Vandkunsten 2019, 296 s.

Er der noget bedre end at blive ført rundt igennem historien – igennem komplicerede politiske beslutninger - af én, der har været med fra starten, og som kender alle de mange forløb indefra. Der er ikke tale om en meningsmager, men om en sagkyndig, der har oplevet det hele på egen krop og som har taget sig tiden til at reflektere over det gennemlevede og sammen med forfatteren Knud Vilby (født 1943) har samlet det i bogen: ”Danske værdier og udfordringer i en globaliseret verden”. Arne Piel Christensen (født 1938) har gennem sit mere end 30 årige virke som formand (eller generalsekretær som det også hedder) for Dansk Flygtningehjælp fulgt organisationen fra dens spæde begyndelse, hvor han blev ansat til det, der fra starten bare lød som bare en midlertidig ansættelse på 1½ år, men sådan gik det som bekendt ikke. I det indledende afsnit fortæller han om sin egen familie og trækker slående parraller til de familieforhold som vi siden er kommet til at betragte som mellemøstlige, men bare to generationer tilbage var det vores egne levevilkår, men det har vi gladelig glemt. Det er en god og sund påmindelse. Længere siden er det ikke.

Der er mange udfordringer og der er også mange danske værdier. Bogen leverer velanbragte indspark, for der er plads til mange velbegrundede spark. Det må der nødvendigvis være for en tidligere generalsekretær fra Dansk Flygtningehjælp, der må se på at de tidligere selvfølgelige kvoteflygtninge ikke længere er spor selvfølgelige. Men samtidig er det muligheden for at se tilbage på en masse historiske forløb og ikke mindst på løsninger, der netop blev til, fordi der var en grundlæggende tro på at dette var noget vi sammen skulle løse. Denne selvfølgelighed er det siden knebet med.

Bogen spiller på flere strenge for det er dels Arne Piel Christensens egne arbejdserindringer, og dels skitseringen af den politisk kontekst, der gør at teksten lige så let kan læses som en introduktion til det, der er sket. Jeg er ikke tidligere stødt på en så let læselig, fint formidlet og stadigvæk mangesidigt forklaring på det morads vi er endt i i dag. Det tales om et ”globalt imperativ”: ”For hvor langt skal vi gå? Hvilke krav skal vi stille til os selv og det samfund, som vi og generationerne forud har skabt?” (s. 290) Under overskriften ”Dårlig samvittighed hjælper os ikke” står der at vi ”må være med til at indrette samfundene her og omkring os, så vi hele tiden prøver at gøre verden til et bedre sted at være. Især for dem, der i dag må savne alt.” (s. 289)

Det er en udgivelse fuld af løsningsforslag, og rig på en visioner for hvordan det heldigvis stadigvæk kan blive meget bedre. Dét kan det. Meget, endda.

Efter at have vendt bogens sidste side, er det mange indtryk og tanker, som jeg sidder tilbage med. Udover det rent faktuelle er det især skildringen af Arne Piel Christensen oplevelse af at være vidne til genforeningen af familiesammenførte, der ofte efter mange års adskillelse endelig genforenes: 

”En gang imellem tog jeg selv med i lufthavnen, når vi og naturligvis primært den ventende flygtning skulle modtage ægtefæller eller børn, og det var stærke oplevelser. Hvis jeg ikke havde nogen særlig relation til de ankomne, gav jeg mig ikke til kende. Der var jo andre. Men jeg kunne godt lide at stå ude i siden og se deres forening. Jeg har sjældent set så megen glæde, som da familiemedlemmer, som ikke havde set hinanden i flere år, igen forenedes.” (side 270).

Det er spændende og engageret læsning.


Mød Knud Vilby på festivalen MØD VERDEN
når han på festivalens 4. dag  i Salonen på Østerbro,
torsdag den 15. august kl. 19-21
fortæller om arbejdet med bogen.

Det gør han også på denne 
hvor der er uddrag fra 
Arne Piel Christensens egen tale 
til udgivelsesreceptionen  tidligere på året.

Ingen kommentarer: