tirsdag den 19. juli 2022

Stig Dalager: FORVANDLINGENS KUNST: om H.C.Andersen og Søren Kierkegaard

 


MESTRE I FORVANDLINGENS KUNST

De to store - digteren H.C.Andersen og filosoffen Søren Kierkegaard - er som forfattere mestre i forvandlingens kunst. Utallige er de eventyrfigurer og romanpersoner, Andersen udprojicerer sig i, mange gange med synlige eller dækkede træk fra hans egen biografi og personlighed, ømskindetheden eller hyperfølsomheden i "Prinsessen på ærten" eller hans oplevelse af forkastelse i kærlighedslivet som i "Den lille havfrue" for at nævne nogle få eksempler. 

Samtidig forvandler han med sine mange af sine eventyr - som også i "Den grimme ælling" - det uheldige eller ulykkelige til en vision om noget finere, ja, ligefrem et adelsmærke ved figurerne, selv i "Den lille havfrue" bliver tragikken i havfruens kærlighed overtrumfet af Guds kærlighed til hende som en anerkendelse af hendes ægte følelser. Et sandt romantisk verdenssyn med tragiske undertoner! Søren Kierkegaard udfordrer især i første del af sit samlede store værk læseren ved at forvandle sig til og optræde under mange forskellige pseudonymer, der hver for sig giver stemme til forskellige væsentlige eksistentielle indsigter og holdninger ført ud i yderligheder og indbyrdes opgør og polemik.  Ifølge Kierkegaard sendes mennesket ud på en eksistensrejse i et forsøg på at blive sig selv og i virkeligheden et menneske. Vejen er brolagt med angst og udfordringer i forhold til en række valg, der skal træffes ud fra de mulige forvandlinger eller livsstadier, som den enkelte har mulighed for at gennemgå – det æstetiske, det etiske og det religiøse. Stadierne kan eksistere samtidig for den enkelte, og det er op til den enkelte med passion og refleksion og i sidste ende også tro at finde sine egne muligheder. I den senere del af sit forfatterskab træder Kierkegaard selv frem og dyrker en kristendom, der op imod statskirkens ”søndagskristendom” forpligter den enkelte på både et etisk og socialt engagement. 

 Både Andersen og Kierkegaard åbner for sluserne hos den enkelte til et dybere og fantasibåret liv med muligheder for forvandlinger og indre vækst op imod en gennemsnitligt småborgerlig eller spidsborgerlig livsform.  

 Om vejen ad hvilken kan man læse nærmere i mine romaner ”Rejse i blåt” og ”Øjeblikkets evighed” om henholdsvis H.C. Andersen og Kierkegaard. 


  …………..Mød forfatteren Stig Dalager, når han medvirker dels på 2. festivaldag i Global Art Galleri i Vanløse, tirsdag den  9.8. kl. 15-21, hvor skuespilleren Anna Sophie Thalbitzer Lübeck læser op fra H.C. Andersen-romanen, ”Rejse i blåt”,  og dels 3. festivaldag i Salonen på Østerbro, torsdag den 11.8. kl. 19-21, hvor skuespilleren Lise Kamp Dahlerup læser op fra  Kierkegaard-romanen, ”Øjeblikkets evighed” - i anledning af at romanen lige er oversat til arabisk. Romanens oversætter, Salim Abdali introducerer.

H.C. Andersen-romanen, ”Rejse i blåt”, genudgives den 28. august,  i anledningen af Stig Dalagers 40 års jubilæum som forfatter. 


Anna Sophie Thalbitzer Lübeck 
Foto: Søren Meisner (fra "Dit blik mit syn", Glad Teater) 
Foto: Søren Meisner

Lise Kamp Dahlerup
Foto: Michael Svennevig.

Stig Dalagers roman om Søren Kierkegaard – ’Øjeblikkets evighed’ – udkommer nu på arabisk i 23 lande - i Salim Abdalis oversættelse.

Salim Abdali
Foto: Michael Svennevig.

Læs mere om festivalen

*

Ingen kommentarer: